Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Uudellemaalle 3,2 miljoonaa euroa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Uusimaa)

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa lähes 6,2 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä noin 60 % eli 3,6 miljoonaa oli yritysrahoitusta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli 3,2 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli kaksi miljoonaa ja Hämeen noin 0,9 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia myös Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta yli 8,3 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus. 

RAHOITUSPÄÄTÖKSET  Häme Kaakkois-Suomi Uusimaa Yhteensä
YRITYSRAHOITUS 905 889 549 065 2 135 130 3 590 084
Yrityksen kehittämispalvelut 48 520 34 140 452 190 534 850
Yrityksen kehittämisavustus 434 630 514 925 1 185 015 2 134 570
Yritysten toimintaympäristöavustus 422 739 0 497 925 920 664
HANKERAHOITUS ESR 0 1 510 132 1 088 688 2 598 820
TL3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 0 0 799 999 799 999
TL4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 0 584 757 0 584 757
TL5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 0 925 375 288 689 1 214 064
VALTAKUNNALLINEN ESR-RAHOITUS       8 296 720
Kotona Suomessa       3 646 375
Luovaa osaamista       280 000
Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä       2 718 700
6Aika        1 651 645
YHTEENSÄ 905 889 2 059 197 3 223 818 14 485 624

 

TAULUKKO 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle loka-joulukuussa 2016.
 

Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä Hämeen ELY-keskus myönsi yritysten kehittämisavustusta ja toimintaympäristöavustusta Etelä-Suomen alueella yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Tästä yli 2,1 miljoonalla eurolla rahoitettiin 57 pk-yritysten toteuttamaa kehittämishanketta. Yli puolet myönnetystä avustuksesta kohdistui Uudenmaan alueella toteutettaviin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden odotetaan kasvattavan avustusta saaneiden yritysten liikevaihtoa yhteensä 102 miljoonaa euroa ja vientiä 76 miljoonaa euroa. Hankkeiden vaikutuksesta arvioidaan syntyvän 390 uutta työpaikkaa Etelä-Suomen alueelle.

Hämeen ELY-keskus toteutti syksyllä yritysten toimintaympäristön kehittämishaun. Haussa olivat erityisesti terveystoimialaan, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä uudistuvaan liiketoimintaan bio- ja kiertotaloudessa, cleantechissä ja digitaalisuudessa liittyvät hankkeet. Loppuvuonna rahoitettiin reilulla 920 000 eurolla seitsemää, edellä mainittuihin aihealueisiin liittyvää hanketta.

Hämeen ELY-keskus myönsi kehittämisavustusta koko vuonna 2016 yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa, josta noin 8,4 miljoonaa euroa kohdistui yritysten kehittämishankkeisiin. Hämeen ELY-keskus rahoitti koko vuonna yhteensä 212 hanketta.

Loka-joulukuussa Hämeen ELY-keskus hankki pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ulkopuolisia asiantuntijapalveluja 535 000 eurolla. Tästä summasta noin 85 prosenttia kohdistui Uudellemaalle. Myönnetyn rahoituksen määrä vähentyi noin 100 000 € edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kokonaisuudessaan yritysten kehittämispalvelujen konsultointi- ja koulutuspalveluja käytettiin noin 124 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Analyysi -palvelua hyödynsi 115 pk-yritystä. Konsultointi - palvelua myönnettiin 437 kertaa vuoden 2016 aikana. Suosituin Konsultoinnin teema Etelä-Suomen alueella oli Kasvu (27 %), joka on kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.  Kasvun teema on myös valtakunnallisesti suosituin Konsultoinnin teema.

Loppuvuoden aikana yhteensä 37 pk-yritysten avainhenkilöä päätti hyödyntää yritysten kehittämispalvelujen koulutusta oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen Uudellamaalla käynnistyneissä koulutuksissa. Alkuvuoden 2017 aikana Etelä-Suomen alueella tulee käynnistymään kaksi Kasvuun johtamisen, kaksi Talouden ja tuottavuuden johtamisen sekä kaksi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutusohjelmaa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä ESR-rahoituksen puolella tehtiin viimeiset rahoituspäätökset kevään aluehaun hankkeille. Syksyllä käynnissä olleesta hausta päätöksenteko käynnistyy täysipainoisesti vuoden 2017 alusta. Vuoden lopulla tehtiin runsaasti rahoituspäätöksiä valtakunnallisista rahoitusohjelmista. Näistä hankkeista useat toimivat myös Etelä-Suomen maakuntien alueella. Koko vuoden aikana Hämeen ELY-keskus on jakanut ESR -rahoitusta yli 25 miljoonaa euroa lähes sadalle hankkeelle.
 

Uudellamaalla luodaan uusia malleja sote-alan yritysten kehittämiseen

Yritysten kehittämishankkeisiin myönnettiin Uudellamaalla noin 1,2 miljoonaa euroa. Yritystuista 76 % kohdistui pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen, joka on rahoituksen painopisteenä Uudellamaalla. Rahoituksen saajista puolet oli nuoria, alle viisi vuotta toimineita yrityksiä. Noin kolmannes myönnetystä avustuksesta suuntautui teollisuuteen.

Yritystukien lisäksi Uudellamaalla rahoitettiin kolmea yritysten toimintaympäristön kehittämishanketta yhteensä noin 500 000 eurolla. Helsinki Business Hubin hankkeessa rakennetaan terveysteknologia- ja life science -alalle uusi yritystoiminnan kehittämismalli. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy sai rahoitusta sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen Uudellamaalla. Lisäksi rahoitettiin Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n hanketta, jossa luodaan palvelu pk-yritysten toimitusketjujen kehittämiseksi ja muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
 

Uudellamaalla etsitään ratkaisuja työllistämiseen mm. digitaalisista työkaluista

Uudenmaalla keskityttiin tällä kaudella etsimään ratkaisuja erityisesti korkeasti koulutettujen työttömien ja maahanmuuttajien työllistymisen ongelmiin mm. kehittämällä ja testaamalla uudenlaisia digitaalisia työkaluja.                                                  

Korko-korkeaa osaamista yrityksiin -hanke keskittyy korkeasti koulutettujen työllistämisen tukemiseen yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan TE-palvelujen kanssa. Kotona Suomessa -ohjelmasta rahoituksen saanut Väylä työhön on useamman pääkaupunkiseudun toteuttajan yhteistyön tulos. Verkostomaista yhteistyötä vahvistamalla luodaan yhteinen koulutustarjotin. Koulutustarjottimen avulla voidaan tarjota maahanmuuttajille heidän osaamistaan ja soveltuvuuttaan vastaavaa koulutusta, jonka kautta työllistyminen on todennäköistä.

6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuudessa käynnistyi kolme hanketta, jotka toimivat myös Uudenmaan alueella. Hankkeissa tuetaan erityisesti uusien digitaalisuutta hyödyntävien monikanavaisten palvelujen, ratkaisujen ja toimintatapojen syntymistä. Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hankkeessa kehitetään digitaalisia ohjausmenetelmiä ja sähköisiä työkaluja, joiden avulla yritykset voivat rekrytoida myös vaikeasti työllistyviä.  Digiolkkarista työelämään -hanke

keskittyy mm. maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen liittyvien digitaalisten menetelmien kehittämiseen.  6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat -hanke puolestaan pilotoi työkaluja, joiden avulla tunnistetaan työllistävien yritysten monialaisia kasvuhaasteita ja profiloidaan tarvittavia osaajia korkeasti koulutettujen työttömien ryhmästä.

6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen ESR -hankkeet kohdistuvat vähintään kahden  kuutoskaupungin alueelle. Kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151
Yritystuet: Ryhmäpäällikkö Kari Sartamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 098

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Liitteet

 


Regional information