Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Byggnadsarbetet vid förbindelsebåtsbryggan på Utö inleds (Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder byggnadsarbetet av en ny förbindelsebåtsbrygga på Utö vecka 10. Byggnadsarbetet pågår fram till slutet av sommaren 2017. Den nya förbindelsebåtsbryggan byggs intill den nuvarande träbryggan. Den gamla träbryggan är tillgänglig för förbindelsebåtstrafiken tills den nya bryggan öppnas för trafik. Den nya bogportsplatsen för förbindelsebåtstrafiken byggs däremot på samma plats som den nuvarande bogportsplatsen, så bogportsplatsen är ur bruk under tiden 1 mars–30 juni 2017.  Under den här tiden är det inte möjligt att transportera fordon till ön. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar våra kunder.

Byggnadsarbetet vid bryggan inleds under vecka 10 med muddrings- och schaktningsarbete och med rivning av bogportplatsen. Samtidigt görs den nya bryggans kassun- och stålkonstruktionselement på fastlandet. Bryggans konstruktioner monteras i maj–juni. I april–maj inleds byggandet av vågbrytaren som kommer på bryggans östra sida.  Man strävar efter att bryggan ska vara färdig för trafik innan slutet av juni. Därefter rivs den nuvarande bryggan och arbetet slutförs med finslipningsarbete. Den gamla träbryggan är tillgänglig för förbindelsebåtstrafiken tills den nya bryggan öppnas för trafik. Arbetet blir klart före slutet av augusti 2017.

Den nuvarande 35 år gamla bryggan för förbindelsebåtar är i mycket dåligt skick. Den nya bryggan med stålkonstruktion och trädäck grundläggs med betongkassuner på berget. Den nya bryggan är ca 5,4 meter bred och 40 meter lång. Den nya bogportsplatsen har en konstruktion av betong.

Byggnadsarbetet orsakar vissa förändringar i pirområdets arrangemang. Vi önskar att våra kunder är försiktiga när de passerar byggplatsen.

Entreprenör för projektet är Destia Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION                                      

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer Ari Salo, tfn 0400 510 391 och Jari Nikki, tfn 0400 821 596                                             

- Destia Oy: arbetschef Mauri Ketonen, tfn 0500 784 631


Regional information