Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Uskelanjoen latvan Hitolanjoen Myllykosken kalatiesuunnitelma valmistumassa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Uskelanjoen latvoilla Rekijoen kylässä sijaitsevan Hitolanjoen Myllykosken kalatiesuunnitelma on valmistumassa. Suunnitelma on laadittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmän toimeksiantona ja sen sisällöstä vastaa insinööritoimisto Maveplan Oy.

Suunnitelmaa esitellään Kiikalassa kahvila-ravintola Helarinteessä (Kirkkotie 15 b) keskiviikkona 4.12.2013 klo 17.

Uskelanjoen vesistö on luonnonvaraisen taimenen (Salmo trutta L.) esiintymisaluetta. Erityisesti Hitolanjoki sivupuroineen on alueellisesti merkittävä taimenjoki, jonka taimenkanta koostuu sekä paikallisista että mereen vaeltavista taimenista. Kalatiehankkeen tarkoituksena on mahdollistaa merestä vaeltavien taimenten pääsy Myllykosken jyrkän kynnyksen yli, jolloin ne voivat vaeltaa edelleen joen ylemmissä osissa sijaitseville lisääntymisalueille. Vaellusreitin avaamisella pyritään vahvistamaan taimenen luonnollista lisääntymiskiertoa ja siten osaltaan parantamaan äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen elinmahdollisuuksia joki- ja merialueella.

Myllykoski on vaativa suunnittelukohde, ja siihen on jo mietitty useaa eri kalatievaihtoehtoa. Nyt esiteltävä rakenne on tyypiltään tekninen allasporraskalatie, joka koostuu 8 betonisesta kynnyksestä. Lisäksi alemmas Myllykoskeen on suunniteltu kahteen kohtaan kalojen kulkua parantavia luonnonmukaisia rakenteita.

Projektipäällikkö Ilkka Räihä Maveplan Oy:sta on paikalla esittelemässä kalatiesuunnitelmaa. 

Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. 


Tervetuloa!

 

Lisätietoja:   
Kalastusbiologi Leena Rannikko, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 649, leena.rannikko(at)ely-keskus.fi

Projektipäällikkö Ilkka Räihä, Maveplan Oy, puh. 050  3722 172, ilkka.raiha(at)maveplan.fi


Regional information