Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Työttömyyden väheneminen jatkuu - nyt se kohdistuu myös pitkäaikaistyöttömiin (Lappi)

Toukokuun lopussa Lapissa oli työttömiä 11 990, mikä on 1 160 (- 9 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 14,5 % ja koko maassa 11,1 %.

Nuoria työttömiä oli toukokuun lopussa 1 320, nuorten työttömyys laski 13 %:lla edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen vahvistui edelleen toukokuussa ja pitkäaikaistyöttömyys väheni selvästi kokonaistyöttömyyttä voimakkaammin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 740 (-18 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lapin työttömistä noin 3 380 eli 28 % oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden ja heistä lähes 1 660 yli kaksi vuotta.

Työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana. TE-toimistossa oli toukokuussa avoinna yli 3 000 avointa työpaikkaa. Alkuvuoden aikana työvoiman kysyntä on ollut kokonaisuutena viime vuotta vilkkaampaa.

 

Lapin ELY-keskuksen toukokuun 2017 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu 2017) julkaistaan 25.7.2017

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Regional information