Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömyyden hienoinen laskusuunta jatkui Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli tammikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 29 250 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 610:llä. Työttömyyden laskua auttoivat mm. lomautusten väheneminen, miesten työttömyyden jatkunut lasku sekä avoimien työpaikkojen lisääntyminen muutamilla aloilla. Työttömyys laski nyt myös joulukuusta 925:llä. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tammikuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli tammikuun lopussa 2 520 henkilöä, mikä on 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös joulukuusta 260 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla työskenteli tammikuun lopussa 535 ja vuosi sitten 750 työnhakijaa. Työnantajan ennakkoilmoituksia tammikuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon yhdeltä työnantajalta koskien 31 työntekijää Oulun ja Ylivieskan alueilla.

Nuorten työttömyys laski 1,5 % vuoden takaisesta. Alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 4 950, mikä on 70 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Joulukuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 440:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 9 020, mikä on 180 henkilöä ja 2,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Joulukuun lopusta työttömyys laski tässäkin ikäryhmässä noin 40:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli tammikuun lopussa 8 470. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 950 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) kuitenkin laski 12,6 %:iin, kun se kuukausi sitten oli 15,0 %.

Tammikuun aikana avattiin 2 840 uutta työpaikkaa

Tammikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 4 455 työpaikkaa. Uusia, tammikuun aikana avautuneita, paikkoja oli 2 840. Uusien työpaikkojen määrä oli 520 vähemmän kuin vuosi sitten.
Viime vuoden tammikuuhun verrattuna kysyntä on lisääntynyt muutamilla aloilla. Työnantajat etsivät tällä hetkellä esim. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen opettajia, sovellussuunnittelijoita ja -ohjelmoijia, rakennusalan työnjohtajia, puhelinpalveluneuvojia, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä, monen eri alan myyjiä, kirvesmiehiä ja rakennuspuuseppiä sekä avustavia työntekijöitä esim. puutarhoille, rakennuksille ja keittiöihin.

Työllistymistä edistävissä palveluissa liki 8 900 työnhakijaa

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli tammikuun lopussa noin 8 880 työnhakijaa. Määrä nousi joulukuusta 220:llä. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 365 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat tammikuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 150), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 870), työvoimakoulutuksessa (1 320) ja työllistettynä/työharjoittelussa (1 250).

Työttömyysaste laski vuoden takaiseen verrattuna 21 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 15,7 % ja se laski 21 alueen kunnassa. Vuosi sitten osuus oli 16,1 %. Joulukuusta tammikuuhun työttömyysaste laski 20 kunnassa ja oli tammikuussa alle 10 prosenttia Reisjärvellä (8,9 %). Alueittain työttömyysasteet olivat korkeimmat Vaalassa 20,4 %, Iissä 18,9 %, Taivalkoskella 18,8 %, Pudasjärvellä 18,7 %, ja Oulussa 17,1 %.

Alueiden työllisyyskatsaukset uudistuvat 1.1.2016 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus uudistuu tammikuun 2016 katsauksesta alkaen. Ensimmäinen uudistettu katsaus julkaistaan 23.2.2016.  Uudistus yhdenmukaistaa koko maan ja ELY-keskusten katsauksia ja helpottaa vertailua eri alueiden välillä. Helmikuun julkaisupäivästä lähtien työllisyyskatsaus on helppo löytää: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx.

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokes-kuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus):
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Johtaja Maire Mäki
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut)
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut)
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut)
Tavoitat johtajat TE-toimiston vaihteesta p. 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 22.03.2016
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Regional information