Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Työttömyyden aleneminen nopeutui - tammikuussa yli 1 300 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Työttömyyden aleneminen nopeutui tammikuussa. Tammikuun lopussa työttömiä oli vajaat 12 900. Tammikuun työttömien määrä oli tuntuvasti alempi kuin kolmena edellisenä vuonna.

Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa Lapin seutukunnissa ja kunnissa. Muoniossa, Kittilässä, Utsjoella ja Sodankylässä työttömien osuus työvoimasta alitti koko maan keskimääräisen. Työttömyyden rakenteen muutoksessa jatkui viime vuonna alkanut kehityssuunta: nuorten työttömyys alenee selvästi kokonaistyöttömyyttä enemmän ja pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee hitaasti.

TE-toimistossa oli tammikuussa avoinna yli 3 000 työpaikkaa, joista 80 % yrityksissä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui tammikuun lopussa yli 4 000 lappilaista, mikä on 450 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuksessa oli lähes 2 000 henkilöä, joista 1 200 omaehtoisessa opiskelussa ja 780 työvoimakoulutuksessa. Työllistettynä oli 900 henkilöä, joista hieman yli puolet työskenteli yksityisellä sektorilla.

 

Lapin ELY-keskuksen tammikuun 2017 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (helmikuu 2017) julkaistaan 21.3.2017

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline -palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Regional information