Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Työttömyyden aleneminen jatkuu - joulukuun lopussa yli 1 100 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Lapissa oli vuoden 2016 aikana joka kuukausi vähemmän työttömiä kuin edellisenä vuonna ja työttömyyden aleneminen on kiihtynyt loppuvuodesta. Joulukuun lopussa työttömiä oli 13 200, mikä on 1 140 (-7,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ilahduttavaa on, että työttömyys väheni kaikissa Lapin seutukunnissa ja kunnissa sekä kaikissa ikä- ja pääammattiryhmissä. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden määräkin oli hieman alempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Avoimia työpaikkoja on ilmoitettu Lapin TE-toimistoon edellistä vuotta enemmän. Työpaikkoja oli joulukuussa avoinna noin 2 170. Kuukauden aikana uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähes 140 (15 %) enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Avointen työpaikkojen määrä lisääntyi erityisesti palvelu- ja myyntityössä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui joulukuun lopussa lähes 3 700 lappilaista. Palveluissa oli 360 lappilaista enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvua oli eniten kuntiin työllistämisessä.

Lapin ELY-keskuksen joulukuun 2016 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu 2017) julkaistaan 21.2.2017

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.

 


Regional information