Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 272 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 94 700, vilket är 28 100 färre än ett år tidigare. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 700 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 32 300.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 47 700 nya lediga jobb, dvs. 7 700 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 89 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 100 fler än för ett år sedan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 46 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,0 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 197 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,3 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Läs mera:


Regional information