Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 320 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 46 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 28 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 105 900, vilket är 21 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 600, dvs. 14 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 400 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 45 800. I januari–juni avslutades i genomsnitt 63,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,6 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 44 100 nya lediga jobb, dvs. 4 900 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 85 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 10 000 fler än för ett år sedan.

Läs mera:


Regional information