Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Arbetslösheten minskat ca 10 procent i April (Nyland)

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 83 458 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 9520 (-10,2 %) färre än året innan. Yrkesgruppsvis betraktat fanns det flest arbetslösa inom yrkesgrupperna specialister (15524) samt okänd, dvs. yrken utan yrkesklassficering (15462). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 9,9 % i slutet av april.

Antalet långtidsarbetslösa på området var 34 093, vilket är 4613 (-11,9 %) färre än i slutet av april 2016. I slutet av april fanns det på området sammanlagt 7 742 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är -17,8 % färre än året innan. Antalet utländska arbetslösa på området var 14 358, vilket är 1 852 (-11,4 %) färre än året innan.

I april fanns det 16 798 nya lediga jobb, dvs. 8 021 (-32,3 %) färre än året innan. Den stora minskningen förklaras särskilt av att antalet jobb minskade bland försäljningsrepresentanter. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom yrkena försäljningsrepresentanter (1 339), försäljare (923), godshanterare och lagerarbetare (890), tidnings- och reklamutdelare, bud (492) samt restaurang- och storhushållspersonal (479).

Du kan läsä sysselsättningsöversikt fråm här


Regional information