Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Arbetslivsbarometern: Löntagarnas arbetsförmåga fortfarande god

Enligt arbetslivsbarometern 2015 har cirka 90 procent av löntagarna mycket god eller ganska god arbetsförmåga. Brådska i arbetet och rådande bedömningen av sysselsättningslägetsliter på arbetstagarna. Nästan en tredjedel av löntagarna mycket ofta enligt snäva tidtabeller eller i mycket snabb takt och ungefär 40 procent ganska ofta. På lång sikt har arbetstagarnas bedömning av sin egen arbetsförmåga blivit positivare.

År 2015 berättade ungefär hälften av löntagarna att arbetsuppgifter hade omorganiserats på den egna arbetsplatsen eller att det hade införts nya arbetsmetoder eller datasystem under året. Största delen av löntagarna anser att deras arbetsplats är sådan att man hela tiden kan lära sig nya saker där.

Läs mera:

 

 


Regional information