Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työnvälityksen kärkihanke käynnistyy Pohjois-Savossa – Rakennusalan palveluntuottajaksi valittiin Banssi Pohjoinen Oy (Pohjois-Savon ELY-keskus)

TE-toimistot ympäri Suomen käynnistävät kevään aikana 13 työnvälityksen pilottihanketta. Piloteilla etsitään täysin uudenlaisia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeilla tiivistetään TE-toimistojen yhteistyötä yksityisen työnvälityksen ja yritysten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Pohjois-Savon alueelliselle rakennusalan hankkeelle 200.000 euroa. Hanke toteutetaan ostopalveluna ja se on suunnattu rakennusalan työttömien työllistymisen edistämiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Palveluntuottajaksi valittiin Banssi Pohjoinen Oy

Pohjois-Savon ELY-keskus kilpailutti palveluntuottajan. Palveluntuottajaksi valittiin Banssi Pohjoinen Oy. Kiinnostuneita palveluntuottajia oli kaikkiaan kymmenen, joista kuusi valittiin neuvottelumenettelyyn. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Kimmo Tiainen kertoo, että kyseessä on uudenlainen tapa toimia. -Uutta on, että maksamme työllisyyspalvelun tuottajalle tuloksesta. Saimme erinomaisia tarjouksia, joista valittiin hinta- ja laatukriteerien perusteella edullisin tarjous. Valinnassa ratkaisevia laatutekijöitä olivat kokemus rakennusalan rekrytointikäytännöistä, alueelliset ja valtakunnalliset yritysyhteistyöverkostot sekä henkilöstön osaaminen, Tilainen korostaa.

Yhteistyö julkisen ja yksityisen työnvälityksen välillä parantaa työnhakijoiden palvelua. Banssi Pohjoinen Oy:llä on erikoistunutta osaamista rakennusalan työnhakijoiden työnvälitykseen.

Banssi Pohjoinen Oy:n aluepäällikkö Timo Suhonen toteaa, että rakennusalan pilottihankkeeseen on Banssilla kovat odotukset. -Vuosien yhteistyö Pohjois-Savossa rakennusalan yritysten kanssa saa pilotin kautta lisäresursseja työvoiman tarjontaan. Banssista pilottihankeeseen osallistuvat Kuopion ja Iisalmen toimistot, Suhonen täydentää.

Palkkio maksetaan työllistymistuloksesta

Uudessa tulosperusteisessa palvelutuotannossa tavoitteena on asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyden aloittaminen. Työllistymisen osalta palkkion perusteena on työsuhteen kesto, jonka on oltava vähintään kolme kuukautta. Myös vuokratyösuhteen syntyminen sekä yrittäjäksi ryhtyminen oikeuttavat palkkioon. Palkkiosta 85 % maksetaan työllistymisestä, muu osa palkkiosta on sidottu esimerkiksi alkuhaastattelun tekemiseen.

Palvelu on suunnattu pääasiassa työnhakijoille, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti kolme kuukautta.

Tavoitteena on 150 rakennusalan työttömän työllistyminen

Nyt hankitulla rakennusalan palvelulla tavoitellaan 150 työnhakijan työllistymistä palvelun avulla. TE-toimiston palvelujohtaja Salla Rönkkö toivoo, että työnhakijat näkevät tämän uudenlaisena mahdollisuutena käyttää yhteistyössä tuotettuja palveluita. - Rakennusala on tunnetusti luonteeltaan kausiluonteinen ja tärkeintä on löytää nopeasti yrityksille osaavaa työvoimaa silloin, kun ne sitä tarvitsevat. Rakennusalan työnhakijoille tiedotetaan uudesta palvelusta ja heille kerrotaan nopean työllistymisen mahdollisuudesta, Rönkkö kertoo.

Lisätietoja antavat

ylitarkastaja Kimmo Tiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 629, kimmo.tiainen(at)ely-keskus.fi
aluepäällikkö Timo Suhonen, Banssi Pohjoinen Oy, puh. 040 055 2675
palvelujohtaja Salla Rönkkö, Pohjois-Savon TE-toimisto, puh. 0295 043 686, salla.ronkko(at)te-toimisto.fi
 

Lisätietoja pilottihankkeista osoitteessa www.tem.fi/tyonvalityksen_karkihanke

 

 


Regional information