Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Koldioxidutsläppen från arbetsresor vid NTM-centralen har minskat 40 % (Nyland)

Minskningen av privatbilismen och ökningen av distansarbete har lett till att koldioxidutsläppen från arbetsresor som personalen vid NTM-centralen i Nyland företar har minskat 40 % per person.

Arbetsresorna för personalen vid NTM-centralen i Nyland utreddes i höstas för tredje gången. De tidigare enkäterna var från 2011 och 2013. Veterligen har en så systematisk uppföljning inte genomförts på andra håll i Finland.

Medan ännu 2011 var femte arbetstagare kom ensam med bil till jobbet i Böle, så var de ensamma bilisterna i fjol höstas mindre än en tiondel. Resultatet visar att när bilismen minskar avtar också skillnaderna mellan mäns och kvinnors sätt att resa. Tack vare distansarbete blev 11 % av resorna mellan hemmet och arbetet ogjorda. Användningen av kollektivtrafiken och speciellt matartrafiken har ökat.

NTM-centralen har främjat personalens hållbara trafikvanor bl.a. genom att uppmuntra till distansarbete och satsar på tvättrum och förvaringsutrymmen på arbetsplatsen för utrustningen för cyklister.  NTM-centralen erbjuder inte parkeringsplatser, utan arbetstagarna som kör bil hyr parkeringsplatserna som de behöver av områdets parkeringsanläggningar.

NTM-centralen i Nyland sköter statsförvaltningens verkställande och utvecklingsuppgifter. Idag har NTM-centralen knappt 300 arbetstagare.

Enkäten om arbetsresor har utförts av Mobinet Oy.

Ytterligare information:

  • Mobinet Oy, Ville Voltti, tfn 040 513 4045
  • NTM-centralen i Nyland, Jaakko Pesola, tfn 0295 021 128

Regional information