Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Työllisyyspoliittista avustusta myönnetty kahdellekymmenelle hankkeelle (Satakunnan ELY-keskus)

Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt työllisyyspoliittista avustusta 20 hankkeelle vuodelle 2014 yhteensä n. 2,3 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön erikseen osoittaman määrärahan mukaisesti Porin kaupungin työllistämisen kuntakokeilulle on myönnetty 815 000 euroa. Kuntakokeilussa ovat Porin lisäksi mukana Ulvila, Pomarkku ja Merikarvia. Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt lisäksi määrärahoja muille hankkeille. Hankkeista kolme on Kaakkois-Satakunnassa, viisi Rauman seudulla, kaksi Pohjois-Satakunnassa ja kymmenen Porin seudulla. Hankkeiden toteuttajia ovat pääsääntöisesti aktiiviset yhdistykset ja säätiöt sekä lisäksi Kokemäen, Rauman ja Porin kaupungit.

Hankkeissa tarjotaan mm. työkokeilu- ja palkkatukityömahdollisuuksia pitkään työttömänä olleille sekä nuorille työnhakijoille. Hankkeet tukevat ja motivoivat työnhakijoita työhön ja koulutukseen hakuun ja työllistymispolkujen löytämiseen passiivisen työttömyyden sijasta.

Työllisyyspoliittista avustusta myönnetään samaan toimintaan enintään kolmen vuoden ajaksi kalenterivuosi kerrallaan. Avustusta myönnetään työnjohdosta ja ohjauksesta aiheutuvien kustannusten lisäksi kustannuksiin, jotka aiheutuvat esimerkiksi työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä olevien lyhytkestoisesta työtehtäviin liittyvästä koulutuksesta, jatkotyömahdollisuuksien etsimisestä ja niihin siirtymisen tukemisesta.

 

Myönnetyt avustukset:

   

euroa

Lännen kyläyhdistys ry

Polku Työelämään

69 700

Työllistävät Järjestöt ry

Työinto-hanke

99 300

Kokemäen kaupunki

Sosiaalinen yrityksen perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

36 000

Rauman Seudun Katulähetys

VALO-paja

164 100

Rauman Seudun Työttömät ry

Tee oppien, opi tehden -hanke

72 200

L-S Diakonialaitoksen säätiö

Diakonialaitoksen RaVeTu -projekti

70 200

Rauman Taitokunto Oy

Sosiaalisen yrityksen toiminnan vakiinnuttaminen.

85 600

Rauman kaup. Kulttuuri- ja vapaa-aika

Nuorisotakuun toteuttaminen Raumalla

58 800

Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö

Suuntana Työ

108 500

Kankaanpään Tekevät ry

Potkua työllistymiseen

85 800

TUL

Porin ja Ulvilan retkeilyreittien kunnossapitohanke

48 900

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys

Realisointi-hanke

92 500

SPR Kontti Pori

Työelämäntaidot -projekti

108 400

Porilaiset Kulttuurijärjestöt

Konttuuri

98 300

Porin Kiinteistönomistajain Keskusj

MOPIILI-hanke

50 000

Pormestarinluodon asukasyhdistys ry

Työpankki

73 300

L-S Diakonialaitoksen säätiö

Diakonialaitoksen Kätevä -projekti

110 600

L-S Diakonialaitoksen säätiö

Diakonialaitoksen PoVeTu -projekti

75 000

Porin kaup. Kulttuuriasiainkeskus

Tuulta purjeisiin, väylä työelämään ja elämänhallintaan

46 900

Porin kaupunki

Kuntakokeilu

815 000

Yhteensä

 

2 369 100

 

Lisätietoja:

Työvoimapalvelujen asiantuntija
Ritva Sillanterä
p. 029 5022 078

Yksikön päällikkö
Juhani Sundell
p. 029 5022 117


Regional information