Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sysselsättningspolitiskt understöd kan sökas (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (ELY-centralen) ber föreningar, stiftelser, kommuner och samkommuner att senast 31.10.2013 lämna in ansökningar om sysselsättningspolitiskt understöd för projekt som ska finansieras från och med 1.1.2014.

ELY-centralen strävar till att finansiera projekt som stödjer deltagarnas jobbsökning på den öppna arbetsmarknaden och möjligheter att placera sig på den öppna arbetsmarknaden och förbättrar deltagarnas förutsättningar att få sysselsättning. Projekten ska ha en nära anknytning till arbets- och näringsbyråns verksamhet.

En anvisning om hur man ansöker om sysselsättningspolitiskt understöd finns på www.ely-centralen.fi/egentligafinland (Anbudsförfrågningar och projektutlysningar).


Regional information