Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Työllisyyspalveluja tarvitseville asiakkaille lisää valinnanmahdollisuuksia (Pohjois-Savo)

Yksityisten palveluntuottajien määrää halutaan lisätä työllisyyspalvelujen tuotannossa. Pirkanmaan ELY-keskuksen avaamassa koko maata koskevassa tarjouskilpailussa haetaan palveluntuottajia toteuttamaan työllisyyttä edistäviä palveluja, joilla tuetaan työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastatteluja. Tarjouskilpailun tuloksena tehtävän hankinnan sopimuskausi on huhtikuu 2017 - joulukuu 2018.

Palveluntuottajille maksetaan tuloksesta

Tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi valikoituneet yritykset ottavat hoitaakseen työttömien työnhakijoiden työllistymiseen tähtäävät palvelut. Palveluntuottajat voivat itse valita mielestään tehokkaimmat keinot työllistymisen edistämiseksi.

Ostopalvelujen käytöllä tehostetaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja tuetaan yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä ja valmistautumista maakuntauudistukseen.

Asiakas voi itse valita palveluntuottajan

Pohjois-Savon TE-toimiston alueelle valitaan kolme palveluntuottajaa. Palvelun tuotannossa kokeillaan palvelusetelijärjestelmää, jossa asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan palveluntuottajan.

Ketkä pääsevät nauttimaan valinnanvapaudesta?

Hankittava palvelu kohdistuu pääsääntöisesti työttömille työnhakijoille, joille Pohjois-Savon TE-toimistosta on tehty ensimmäinen määräaikaishaastattelu. Haastattelun jälkeen TE-toimistot valitsevat edellä kuvattuun palveluun osoitettavat asiakkaat.

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus, yksikön päällikkö Jan Blomberg, p. 040 772 3568

Pohjois-Savon TE-toimisto, palvelujohtaja Päivi Halonen, p. 0295 043 545


Regional information