Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

NTM-centralerna tilldelades anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner

Regeringen fattade den 19 januari 2017 beslut om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner. Från ingången av 2017 genomförs en tvåårig finansieringsreform, där möjligheten att använda arbetslöshetsförmåner utsträcks till finansiering av lönesubventionerat arbete och startpeng. Finansieringsreformen gäller arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel.

NTM-centralerna tilldelades anslag till ett sammanlagt belopp av 612,6 miljoner euro, främst för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd enligt följande:

 • Nyland                                 158,8
 • Egentliga Finland               52,2
 • Satakunta                             24,2
 • Tavastland                            43,5
 • Birkaland                              59,4
 • Sydöstra Finland                 40,2
 • Södra Savolax                      20,7
 • Norra Savolax                       26,9
 • Norra Karelen                       25,7
 • Mellersta Finland                 40,5
 • Södra Österbotten               16,2
 • Österbotten                            20,2
 • Norra Österbotten                 44,1
 • Kajanaland                            13,5
 • Lappland                                26,5
   

Läs mera:


Regional information