Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Työllistymiseen vauhtia allianssimallilla (Etelä-Pohjanmaa)

Osana työ- ja elinkeinoministeriön kasvupalvelupilotteja on Seinäjoella valmisteltu jo vuoden ajan kokeilua, jossa tie- ja rakennushankkeista tuttua allianssi-toimintamallia testataan työllistymisen ja työllistämisen hyväksi. Kohderyhmänä pilotissa ovat Seinäjoella asuvat työmarkkinatukeen oikeutetut työnhakijat. Palveluallianssin asiakaspalvelu käynnistyy toukokuussa.

Palveluallianssi rakennetaan allianssin toimintaperiaatteiden ja hengen mukaisesti monialaista osaamista hyväksikäyttäen. Pilotin pääsopijaosapuolet ovat Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ja ELY-keskus, Koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kela Keskinen vakuutuspiiri. Seinäjoen kaupunginhallitus on allianssisopimuksen jo hyväksynyt ja muut organisaatiot käsittelevät sopimuksen lähipäivinä. Jokainen organisaatio tuo toimintaan oman asiantuntemuksensa ja palvelunsa kohderyhmälle. Täydentäviä palveluja hankitaan myös markkinoilta. Palvelun toteuttamisessa mahdollistetaan entistä joustavampi toimintamalli, jossa asiakas saa yksilöllisesti tarvitsemansa palvelut helposti käyttöönsä. Palvelun tehostuminen näkyy varhaisempana asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisena ja suurempana aktivointiasteena. Myös työmarkkinat hyötyvät, kun asiakkaan prosessi lyhenee ja oikean henkilön ja työpaikan kohtaamistarkkuus lisääntyvät.

Kohderyhmän palvelutarve liittyy työ- ja toimintakyvyn edistämiseen, toimeentulon järjestämiseen, osaamisen kehittämiseen, työmarkkinoille siirtymiin sekä erilaisten tuki- ja ohjauspalveluiden monialaiseen ja -ammatilliseen koordinointiin. Kohderyhmän asiakaspalvelu siirretään palveluallianssin hoidettavaksi noin kahdeksi vuodeksi. Pilotissa haetaan tiiviimpää ja selkeämpää yhteistyötä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työvoimapalveluissa siten, että asiakas on oikeaan aikaan oikeissa palvelutarpeensa mukaisissa palveluissa.

Palvelun kohderyhmään kuuluu n. 1700 henkilöä. Etelä-Pohjanmaalla yhdenjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on viime vuodesta vähentynyt n. 40 %, mutta työmarkkinatukea saavien määrä Seinäjoella on laskenut hitaammin. Siksi palvelu kohdennetaan juuri tähän ryhmään. Kohderyhmä on heterogeeninen, koska siihen kuuluu nuoria työmarkkinoille tulevia sekä työttömiä, jotka ovat olleet pitempään poissa työmarkkinoilta. Siksi myös asiakkaiden tarve on moninainen. Allianssihengen mukaisesti allianssikumppaneiden palvelut ja osaamiset annetaan asiakkaan käyttöön yksilöllisen tarpeen mukaisesti organisaatiorajat rikkoen.

 

Lisätietoja antavat

 • Jari Aaltonen
  Vastuuvalmistelija
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  puh. 040 5368056
 • Katri Lehto
  Palvelujohtaja
  Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
  Puh. 0295 046 581
 • Erkki Välimäki
  Allianssin johtoryhmän pj., elinvoimajohtaja
  Seinäjoen kaupunki
  Puh. 040 774 8331

 


Regional information