Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Työelämä 2020 -hanke hakee voimaa ja rohkeutta kehittyä alueen työpaikoilta (Satakunnan ELY-keskus)

Suomea rakennetaan Euroopan parhaaksi työntekopaikaksi vuoteen 2020 mennessä. Satakunnan alueen työpaikoilla olisi kiinnitettävä enenevästi huomiota osaamiseen ja oppimiseen, luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen, terveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.  "Näiden asioiden myötä voimaantuminen uuden luomiseen ja tuottavuuden nostamiseen lisääntyy", totesivat Työelämä 2020 -hankkeen Satakunnan alueen verkostovastaava Anne Jortikka ja neuvotteleva virkamies Antti Närhinen työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka hallinnoi Työelämä 2020 -hanketta.

Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteena on, että Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. Kun työpaikalla tapahtuu teknologian uudistamista tai muita uudistustoimia, rinnalla on kehitettävä yhteisiä tapoja toimia. Silloin vasta yhteistoiminnassa työelämän laatu ja tuottavuus paranevat. "Vaikka kehittämistyö ei tuntuisikaan nyt ajankohtaiselta, pitkällä aikavälillä se on yrityksen etu ja menestyksen perusta", kertoo alueverkostovastaava Anne Jortikka.

Alueen työelämätoimijat työstävät yhteisen yhteistyölupauksen Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Siinä kukin toimija lupautuu auttamaan omalla osaamisellaan ja palveluillaan alueensa työpaikkoja. Tukeminen lähtee työpaikan omista tarpeista ja lähtökohdista. Kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus olla mukana toteuttamassa yhteistä tavoitetta. "Nyt sellaistenkin pienyritysten, jotka eivät ole tätä mahdollisuutta ennen huomanneet, toivoisi ottavan yhteyttä alueen työelämätoimijoihin yrityksensä kehittämiseksi", jatkaa Anne Jortikka.

Satakunnan alueen yhteistyölupaus on "Satakunnassa parempaan ja tuottavampaan työelämään".  Alueen neljä avaintavoitetta ovat: 1) työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden edistäminen, 2) yrityksen liikkeenjohdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) tuottavuuden ja innovaatioiden edistäminen sekä 4) yritysten kasvun ja viennin edistäminen.  Alkuun lähdetään erityisesti työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen teemoista. Työhyvinvointiin liittyen lisätään työterveyshuollon ja yritysten vuoropuhelua sekä yrittäjien tietoisuutta työterveyshuollon palveluista. Toimintamallia pilotoidaan Pohjois-Satakunnassa. Yrittäjille tullaan järjestämään yksinyrittäjien after work -tilaisuuksia sekä herätetilaisuus psyykkisen kuormituksen hallinnasta.  Osaamisen kehittämiseen liittyen on käynnissä HR-seminaarisarja, yrittäjien MBA-ohjelma ja vuoden 2014 aikana lanseerataan uudet valtakunnalliset kehittämispalvelut. Tuottavuusteemaan liittyen tulossa on koulutustilaisuuksia ja tarjolla on myös yrityskohtaista rahoitusta. Kasvun ja viennin edistämisessä hyödynnetään mm. Team Finland -toimintamallia ja Kasvu-väylä palvelua.

Sovitut toimenpiteen toteutetaan yhteistyössä Satakunnan alueen työelämätoimijoiden kanssa.  Työelämä 2020 -alueverkostoon kuuluvat, Satakunnan ELY-keskus, Työterveyslaitos, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Satakuntaliitto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Satakunnan kauppakamari, Rauman kauppakamari, Satakunnan Yrittäjät, Prizztech Oy, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy ja Satakunnan työpaikkojen työhyvinvointiverkosto. Verkostoon voi tulla mukaan muitakin toimijoita.

 

Lisätietoja:

Asiakkuuspäällikkö, verkostovastaava Anne Jortikka
Satakunnan ELY-keskus,
 p. 0295 022 046
 [email protected].

http://tyoelama2020.fi/


Regional information