Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

I april fanns det 238 800 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 79 600 personer. I april anmäldes 111 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 240 700 lediga jobb, vilket är 87 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken fanns det i slutet av april sammanlagt 238 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 79 600 färre än ett år tidigare och 11 900 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 129 900 kunder hos kommunförsöken, vilket är 28 800 färre än i april föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av april fanns det i hela landet 23 500 permitterade, vilket är 46 700 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 16 600, vilket är 37 200 färre än i april i fjol. Från och med mars minskade antalet permitterade på heltid med 4 300.

Läs mera

I april fanns det 238 800 arbetslösa arbetssökande, arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 24.5.2022 (tem.fi)