Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

I augusti fanns det 239 100 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 239 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 41 900 färre än ett år tidigare och 33 100 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 135 000 kunder hos kommunförsöken, vilket är 15 600 färre än i augusti föregående år.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 95 400 nya lediga jobb, det vill säga 5 400 fler än i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 175 500 lediga jobb, vilket är 20 100 fler än för ett år sedan.

Läs mer

I augusti fanns det 239 100 arbetslösa arbetssökande (20.9.2022, tem.fi)