Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Talent Boost främjar arbetsbaserad invandring – tjänsteleverantörer sökes

Programmet Talent Boost är ett program som främjar sakkunniginvandring.

Nu sätts en högre växel i för att Finland ska nå de ambitiösa mål som har uppställts för invandringen. Under innevarande mandatperiod har takten ökat och tiotals olika insatser är redan sjösatta, i syfte att göra det lättare för arbetstagare och studerande att flytta till och bli bofasta i Finland. I talkoarbetet deltar vid statens sida städer, universitet och läroinrättningar, näringslivet och en del organisationer.

Regeringen har uppställt tydliga kvantitativa mål för arbetsbaserad invandring. Före 2030 borde den arbetsrelaterade invandringen åtminstone fördubblas så att antalet arbetskraftsinvandrare ökar med totalt 50 000. Efter 2030 har Finland minst 10 000 arbetskraftsinvandrare i året som mål.

Utbildning i ursprungslandet stöd vid internationell rekrytering

För företagen utvecklas nu tjänster som underlättar internationell rekrytering, uppbyggnad av mångkulturella arbetsgemenskaper och språklärande för arbetets behov. 

En nationell tjänst som utvecklas för företagens behov är rekryterande social- och hälsovårdsutbildning i ursprungslandet som ska ingå i Talent Boosts helhet av tjänster för internationell rekrytering.

Finländska arbetsgivare och NTM-centralerna köper tjänsten tillsammans. Arbetsgivarens betalningsandel motsvarar hälften av totalkostnaderna; för den andra hälften svarar arbets- och näringsförvaltningen

Utbildningen syftar till att säkerställa att den arbetstagare som flyttar till Finland har tillräcklig kompetens för att inleda sitt arbete och att hjälpa arbetstagaren och hens eventuella familj att flytta och komma i ordning. 

Via anbudstjänstportalen Tarjouspalvelu-toimittaja söker NTM-centralen i Norra Savolax nu tjänsteleverantörer för nationell social- och hälsovårdsutbildning i ursprungslandet.

Läs mer

Talent Boost främjar arbetsbaserad invandring – tjänsteleverantörer sökes, NTM-centralens meddelande 14.6.2022 (sttinfo.fi)