Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Forskning visar: Mer kontakt gör det lättare att hitta sysselsättning (Nyland)

Arbets- och näringsbyråns aktiva klientarbete har betydelse för sysselsättningen av klienterna. Frågan undersöktes ifjol av NTM-centralen i Nyland och Nylands arbets- och näringsbyrå i gemensamma försöksprojekt som genomfördes av arbets- och näringsbyrån.

Försöken pågick under 2016 vid tre olika servicelinjer vid Nylands arbets- och näringsbyrå och tog hänsyn till respektive servicelinjes särdrag jämte klientstruktur. Genom försöken strävade man efter öka arbets- och näringsbyråernas resultat i fråga om arbetsförmedling. De metoder som användes var bland annat större interaktion och tätare kontakter mellan arbets- och näringsbyråns experter och de arbetssökande.

Oavsett servicelinje omfattade försöken antingen en tidigareläggning av klientkontakten, en intensivperiod som stöd i arbetssökandet, personliga möten eller fler kontakter av andra slag. Resultaten av försöket var positiva för alla servicelinjer och metoder: med hjälp av tidig kontakt effektiviserades och påskyndades klienternas sysselsättning, täta kontakter igen var ett tydligt stöd bland annat för att stärka förutsättningarna för svårsysselsattas arbetssökande.

Trycket på den offentliga arbetsförmedlingen har ökat. Antalet klienter vid arbets- och näringsbyråerna i Nyland har nästan fördubblats under det senaste året. Arbetslösa arbetssökande kommer allt oftare från sådana branscher där det är svårt att hitta sysselsättning på den nuvarande arbetsmarknaden. NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland söker med hjälp av dessa försök efter nya alternativ för och synpunkter på hur man kan genomföra det offentliga arbetsförmedlingsuppdraget mer effektivt i fortsättningen.

En rapport om arbetsförsöken har utarbetats av forskare Santtu Sundvall vid Nylands NTM-central och forskningsexpert Kennet Härmälä vid Nylands arbets- och näringsbyrå.

 

Rapporten kan läsas i sin helhet här (på finska).

 

Ytterligare information:

  • Forskare Santtu Sundvall, santtu.sundvall(at)ely-keskus.fi, 0295 021 014
  • Forskningsexpert Kennet Härmälä, kennet.harmala(at)te-toimisto.fi, 0295 040 206

 


Regional information