Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner har väckt stort intresse

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner är en del av Arbets- och näringsministeriets nationella stödmodell för företag som drabbas av den snabba avvecklingen av torvproduktionen.

I statsbudgeten har reserverats ett treårigt överföringsanslag om sammanlagt 29 110 000 euro för stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner. Den 17 mars 2022 hade 301 stycken ansökningar om skrotningsstöd kommit in för behandling, och det sökta stödbeloppet utgör sammanlagt cirka 22,2 miljoner euro. Därför uppmanas alla sökande att följa med NTM-centralens webbplats för att se huruvida anslag för stödet för skrotning fortfarande återstår. Det är viktigt att en sökande som äger torvmaskiner tar del av skrotningsstödets villkor på NTM-centralens webbplats innan den sökande vidtar praktiska åtgärder.

Läs mer:

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner har väckt stort intresse (sttinfo.fi)

Stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (ely-keskus.fi)