Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Förfarandet för ansökan om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner har avslutats

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner väckte stort intresse bland företag som avvecklar sin torvproduktion, och det anslag som reserverats för stödet har nu använts till fullt belopp. Ett överföringsanslag på totalt 29 110 000 euro hade reserverats i statsbudgeten för stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner.

Ansökningar som lämnats in innan ansökningsförfarandet avslutades tas upp för behandling på normalt sätt. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Behandling av en ansökan förutsätter att ansökan bifogats ett sådant skrotningsintyg som är ett villkor för beviljande av stöd, och dessutom eventuella dokument som visar när maskinerna anskaffats.

Läs mera

Förfarandet för ansökan om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner har avslutats