Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Känner du igen främmande arter och vet du hur man bekämpar dem?

På sommaren gräver många av oss ner fingrarna i myllan i vårt eget grönsaksland. Man måste ändå vara noga i trädgården så att man inte av misstag sprider främmande arter i naturen. Skadliga främmande arter, till exempel jätteloka, jätteslide eller storväxta gullris, kan spridas bl.a. med trädgårdsavfall. Därför ska man fästa uppmärksamhet vid varifrån man skaffar sina plantor eller sin mylla. Lär dig även att identifiera de vanligaste främmande arterna. Genom att vidta korrekta åtgärder kan man förhindra att främmande arter sprids och avskaffa växtlighet som redan spridit sig. 

Främmande arter är arter som spridit sig utanför sitt naturliga utbredningsområde till ett nytt område på grund av människan, antingen av misstag eller med avsikt. Främmande arter kan orsaka betydande skada t.ex. genom att sprida sjukdomar, förändra habitatet så att det inte längre lämpar sig för andra arter, eller genom att tränga undan de ursprungliga arterna. I Finland har man identifierat 157 skadliga främmande arter som förekommer här. 

I den nationella portalen för främmande arter hittar du information om främmande arter samt information om hur de ska bekämpas och avskaffas. Genom webbplatsen kan du även meddela dina egna iakttagelser gällande främmande arter.

Ytterligare information om främmande arter i Finland:


Regional information