Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tunnetko olosi turvalliseksi Rauman seudun liikenteessä? Osallistu asukasky-selyyn ja vaikuta asuinalueesi liikenneolosuhteisiin! (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Euran, Eurajoen, Rauman ja Säkylän kuntiin laaditaan parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan seudullisena yhteistyöhankkeena, mutta kunkin kunnan liikenneturvallisuusongelmia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä tarkastellaan erikseen. Suunnittelutyön rahoituksesta vastaavat kunnat ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Myös Liikenneturva ja poliisi ovat mukana suunnitelmien laadinnassa. Suunnitelmissa käydään läpi seudun ja kuntien liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Kartoituksessa esiin nouseviin ongelmiin esitetään liikennekasvatukseen ja viestintään, eri toimijoiden yhteistyöhön sekä liikenneympäristöön ja -palveluihin liittyviä toimenpiteitä. Kestävän liikkumisen edistäminen on yksi liikenneturvallisuustyön osatavoitteista. Suunnitelmat valmistuvat marraskuussa 2016.

Keskimäärin neljä liikennekuolemaa vuosittain – jotain pitää tehdä!

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä ja seudun asukkaiden turvallisuuden tunnetta lisättyä. Rauman seudulla tapahtuu keskimäärin 90 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain (vuosien 2011–2015 keskiarvo).  Asukaslukuun suhteutettuna Rauman seudulla tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtavia liikenneonnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Rauman seudun liikenneonnettomuuksissa menehtyy keskimäärin neljä henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin 106 henkilöä vuosittain. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus henkilövahingoista on 21 %, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden 22 % ja henkilöautolla liikenteessä olleiden osuus noin puolet. Nuorten osuus liikenneonnettomuuksien uhreista on merkittävä.

Rauman seudulla ja muualla Satakunnan maakunnan alueella vuosina 2011–2015 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien sijainteja ja tietoja voi tarkastella oheisesta linkistä: http://apps.strafica.fi/onn/sk/

Rauman seudun asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia selvitetään huhtikuun aikana

Liikenneturvallisuussuunnitelmia laaditaan laajassa yhteistyössä ja eri sidosryhmien näkemyksiä kuunnellen. Työn alkuvaiheessa toteutetaan kyselyitä kuntien työntekijöille, päättäjille, koululaisille, opettajille, asukkaille, järjestöille, vanhus- ja vammaisneuvostoille, liikenteen ammattilaisille ja pelastusviranomaisille. Kuntien vastuulla olevaa liikenneturvallisuustyötä kehitetään poikkihallinnollisissa keskustelutilaisuuksissa ja poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyön kulttuurin toivotaan jatkuvan kunnissa myös suunnitelmien valmistumisen jälkeen.

Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana laadittaville suunnitelmille ovat seudun asukkaiden mielipiteet sekä kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista. Näitä kartoitetaan huhtikuun aikana toteutettavalla asukaskyselyllä. Kyselyyn voi vastata huhtikuun ajan osoitteessa: http://forms.strafica.fi/asukaskysely/raumanseutu Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien www-sivuilta. Paperilomakkeena kyselyyn on mahdollista vastata Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnantaloilla sekä Raumalla kaupungintalon infopisteessä Pyyrmannissa.

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

- Euran kunta, Kimmo Haapanen, kimmo.haapanen(at)eura.fi, p. 044 422 4870

- Eurajoen kunta, Jussi Elonen, jussi.elonen(at)eurajoki.fi, p.044 312 4411

- Rauman kaupunki, Terhi Luukkonen, terhi.luukkonen(at)rauma.fi, p. 044 403 6187

- Säkylän kunta, Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen(at)sakyla.fi, p. 044 517 1014

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, p. 0295 022 797

- Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, 050 369 4604

 


Regional information