Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Tunnetko olosi turvalliseksi Etelä-Kymenlaakson liikenteessä.  Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta asuinalueesi liikenneturvallisuuteen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Etelä-Kymenlaakson liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Suunnitelman laadintaan osallistuvat myös Liikenneturva ja poliisi. Suunnitelmassa käydään läpi, mitä kaikkea voidaan tehdä seudun asukkaiden ja alueen kautta kulkevan liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana laadittavalle suunnitelmalle ovat seudun asukkaiden mielipiteet sekä kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista. Suunnitelma valmistuu kesällä 2016.

Keskimäärin seitsemän liikennekuolemaa vuosittain – jotain pitäisi tehdä!

Etelä-Kymenlaakson seudulla on tapahtunut viime vuosina keskimäärin 119 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksissa on menehtynyt vuosittain keskimäärin seitsemän henkilöä ja loukkaantunut 152 henkilöä. Henkilömenetysten ohella onnettomuuksista aiheutuu vuosittain miljoonakustannukset. Laskennallisesti viimeisen viiden vuoden onnettomuuskustannukset ovat olleet yli 400 miljoonaa euroa, joista kuntien osuus on noin 70 miljoonaa euroa. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Seudulla tapahtuneiden onnettomuuksien sijainteja voi tarkastella oheisesta linkistä: http://apps.strafica.fi/onn/kas.

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole vain kadun- ja tienpidon asia, vaan päiväkotien ja koulujen liikennekasvatus, kaavoitusratkaisut, monet terveydenhuollon toimet ja kuntalaisille tiedottaminen ovat osa laaja-alaista liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi eri ikäryhmien asennekasvatukseen, valistukseen, tiedotustoimintaan, kuntien henkilöstön arjen työn kehittämiseen, joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen, ajonopeuksien alentamiseen hidastein tai nopeusrajoituksin, liittymäjärjestelyihin tai liikennemerkkijärjestelyihin.  

Alueella asuvien ja toimivien mielipiteitä ja kokemuksia selvitetään elo-syyskuun aikana

Etelä-Kymenlaaksossa asuvien ja toimivien mielipiteet ja kokemukset elinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista ovat tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitetaan elo-syyskuun aikana toteutettavalla kyselyllä. Kyselyyn voi vastata 24.8.–13.9.2015 välisenä aikana osoitteessa: www.linea.fi/asukaskysely. Linkki kyselyyn löytyy myös kunkin kunnan tai kaupungin internet-sivuilta. Paperilomakkeena kyselyyn on mahdollista vastata kunnan- tai kaupungintaloilla.

 

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:
-
Haminan kaupunki, Matti Ruoti, [email protected], puh: 040 591 7726
-Kotkan kaupunki, Hannele Tolonen, [email protected], puh: 044 702 4372
- Miehikkälän kunta, Veli-Matti Ahonen, veli-matti.ahonen@miehikkälä.fi, puh: 0400 926 921
- Pyhtään kunta, Janne Kaulio, [email protected], puh: 044 357 5503
- Virolahden kunta, Jukka Salmi, [email protected], puh: 050 389 2151
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, [email protected], puh: 0295 029 385
- Liikenneturva, Tarja Korhonen, [email protected], puh: 020 7282 397
- Linea Konsultit Oy, Mikko Lautala, [email protected], puh: 040 528 7909

 

 


Regional information