Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Tulvien ajankohta lähestyy (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tulvahuipun ennustetaan tänä keväänä ajoittuvan Kala- ja Pyhäjokien vesistöissä toukokuun alkupuolelle ja Siikajoen vesistössä ennen toukokuun puoliväliä. Mikäli lämpötila pysyy viileänä, niin tulvan suuruus on tavanomainen maakunnan eteläosan vesistöissä. Jokien suvantopaikoissa on vielä paksua jäätä, joten riski jääpadoille ja paikallisille tulvavahingoille on olemassa. Mikäli alueelle sattuu merkittäviä vesisateita tai lämpötilan nousu on ennustettua voimakkaampaa, voi tulvan suuruus kuitenkin kasvaa merkittävästikin.

Kiiminkijoella tulvahuippu saavutettaneen toukokuun puolivälissä ja Iijoella vasta toukokuun puolivälin jälkeen. Mikäli lämpötila nousee voimakkaasti toukokuun alkupuolella, voi virtaama maakunnan pohjoisissa vesistöissä nousta selvästi tavanomaista suuremmaksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita siirtämään irtaimistonsa pois jokivarsilta sekä varautumaan siihen, että tulvavesi katkoo liikenteen alavimmilta tieosuuksilta Kiiminkijoen ja Iijoen varrella.   

Kylmästä keväästä johtuen lunta on vielä huomattavan paljon ja myös lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden selvästi yli keskiarvon. Näin ollen säännösteltyjen järvien, kuten esimerkiksi Uljuan ja Hautaperän tekojärvien, vedenpinta on myös ajankohtaan nähden huomattavan alhainen. Säännöstellyt järvet täytetään sulamisvesillä toukokuun aikana kesäkorkeuksiinsa.

Vesitilannetta voi seurata verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoennusteet sekä Twitterissä tilillä POPTulvat.

 

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne ja Siikajoen säännöstely)

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 040-766 0574 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääpatojen poisto)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Pyhäjoki ja eteläisemmät joet)


Regional information