Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämningsläget i Österbotten blir värre, invallningsområden tas sannolikt i bruk (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerat 17.4.2013 kl. 10.30

Det varma vädret och ställvis regnet har ytterligare påskyndat höjningen av vattenstånden i Södra Österbotten och Österbotten. Under natten till onsdagen har isproppar avlägsnats i Lappfjärd i Kristinestad. I ådeltat har en ny ispropp bildats och om man inte lyckas lösa upp proppen, kan vattnet stiga till invallningsområdena kring nedre loppet av ån. I Savonjoki i Vimpeli har två isproppar bildats som hotar bebyggelsen.

Vattnet har stigit exceptionellt snabbt särskilt i Kyro älv och Lappo å. Exempelvis i Nikkola i Kyro älv har vattnet stigit 10 centimeter i timmen. I Kyro älv kommer vattnet sannolikt att stiga över översvämningsgränsen under de närmaste timmarna och vatten kommer att börja ledas till invallningsområdena i Rintala och Tieksi.  Vatten har också börjat tappas till Kalajärvi, som är den största konstgjorda sjön i Kyro älv, och även till den konstgjorda sjön Liikapuro. Det är mycket möjligt att vatten från Lappo å också kommer att ledas till invallningsområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-centralen) håller en presskonferens om översvämningsläget på onsdagen kl. 14 i Seinäjoki (ELY-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki).

Tilläggsuppgifter:

  • Översvämningschef, chefen för enheten för vattenresurser Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925, ELY-centralen i Södra Österbotten

Regional information