Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö on käynnistynyt Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen-ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2011 Kaakkois-Suomen vesistöalueiden merkittäviksi tulvariskialueiksi Kymijoen alaosan sekä merenrannikon Hamina-Kotka alueen. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua koordinoimaan on asetettu tulvaryhmät. Tulvaryhmiin kuuluu jäseniä alueellisista ympäristökeskuksista, maakuntaliitoista, alueellisista pelastuslaitoksista sekä merkittävien tulvariskialueiden kunnista.

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Keskeisimpinä tulvariskien hallinnan tavoitteina Kaakkois-Suomen alueella ovat:

  • tulviin varaudutaan siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu
  • välttämättömyyspalvelut (sähkö, lämpö, vesi, tietoliikenne) eivät keskeydy
  • merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea
  • tulva ei aiheuta merkittävää ympäristövahinkoa

Erilaisia tulvariskienhallinnan toimenpidevaihtoehtoja vertaillaan asiantuntijoiden arvioihin sekä sidosryhmien näkemyksiin pohjautuen.

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ympäristöarvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 2.8.2013 asti.

Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tulee kuultavaksi 1.10.2014–31.3.2015.

www.ymparisto.fi/tulvaryhmat

Lisätietoja:
Jukka Höytämö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 235
Maria Luoma-aho, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 255 

 


Regional information