Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentrum är ett samarbetsnät mellan Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken. Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget på sina egna webbtjänster:


Regional information