Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tulvahuippu käsillä Uudenmaan vesistöissä

Tulvavedet ovat olleet edelleen nousussa Uudenmaan vesistöissä. Vanha lumipeite on jo pääosin sulanut, mutta jatkuvat vesisateet ovat pitäneet virtaamat kasvusuunnassa. Ilman viileneminen muuttanee sateet iltaa kohti lumisemmaksi, joten tulvahuipun odotetaan olevan käsillä torstai-illan aikana.

Sateita on liikkunut Uudenmaan ylitse koko torstain ajan. Rankimmat sateet ovat painottuneet keskiselle ja itäiselle Uudellemaalle sekä pääkaupunkiseudulle. Vantaanjoella virtaama on Vantaankosken kohdalla n. 80 m3/s ja Oulunkylässä n 130-140 m3/s, mikä vastaa pidemmän aikavälin havaintoihin verrattuna keskimääräistä vuoden maksimia.

Muista vesistöistä nousussa ovat edelleen etenkin itäisen Uudenmaan vesistöt. Mustijoen Vekkoskella virtaama on torstaina aamupäivällä 70 m3/s, kun keskimääräinen vuoden maksimi on 61 m3/s. Porvoonjoen Vakkolassa virtaama on noussut vuorokauden aikana n. 20 m3/s ollen nyt tasolla 55 m3/s. Ilolanjoella virtaama kääntyi yön aikana laskuun, mutta on torstaina jälleen nousussa n. 25 m3/s tasolla.

Myös läntisellä Uudellamaalla Karjaanjoen vesistöalueen joet ovat jatkaneet nousuaan. Nummenjoen virtaama on Pirkkulassa lähes 18 m3/s tulvarajan ollessa 15 m3/s. Hiidenveden vedenkorkeus on noussut vuorokaudessa lähes 10 cm ja Lohjanjärvellä nousua on tullut n. 3 cm.

Uudenmaan ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut erityisiä rakennuksille aiheutuneita vahinkoja. Tulvavesi on noussut paikoin alaville teille ja joitain kevyenliikenteen väyliä on jouduttu katkaisemaan liikenteeltä. Espoonjoella tulvavesi on nousemassa Turunväylän reunalle Helsinki-Turku -suunnassa, mutta ajoradan ennakoidaan säilyvän liikennöitävissä.

Alavimpia peltoja on joutunut tulvaveden alle ainakin Nummenjoella, Vanjärven alueella, Lepsämänjoella, Kytäjoella sekä Vantaan Riipilässä. Helsingin Oulunkylässä vesi on noussut siirtolapuutarha-alueen reunamille ja alimpien kiinteistöjen pihamaille.

Uudenmaan ELY-keskus jatkaa alueen vesitilanteen seurantaa.

Lisätietoja:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko, 0295 021 453
  • Suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho, 0295 021 398

Kuva: Vantaanjoen tulvaa Tammistossa vuonna 2013. Kuvaaja Pasi Lempinen


Regional information