Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tulevaisuuskatsaus kuvaa Keski-Suomen tilaa ja tulevaisuutta (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus julkaisee Keski-Suomen tilaa ja tulevaisuutta tarkastelevan Tulevaisuuskatsauksen. Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on täydennetty tulevaisuusnäkymiä avaavilla artikkeleilla.

Tulevaisuus koostuu erilaisista vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista. Artikkeleissa kuvataan nykytilaa ja signaaleja, jotka ovat jo olemassa. Näin voimme toimia viisaasti jo nyt.

Tulevaisuuden näkymiä on avattu pohjaveden, ruuan tuotannon ja liikenteen kehityksen näkökulmista. Mikä on puhtaan veden tilanne Keski-Suomessa ja riittääkö pohjavesi kaikille?

Syömmekö suomalaista ruokaa tulevaisuudessa? Kuka viljelee pelloillamme ja kenen ehdoilla ruokaa tuotetaan?

Entä millaisia avauksia liikenteen kehityksessä on tulevaisuudessa?

Ennakoiva toiminta edellyttää että olemme tietoisia vaihtoehdoista ja osaamme ottaa tulevaisuuden huomioon nykyisessä toiminnassamme.

Alueellisten kehitysnäkyminen I/2016 perusteella Keski-Suomen näkymät ovat valoisammat kuin pitkään aikaan. Viimeksi vuonna 2011 on seutukunnilla oltu yhtä positiivisissa tunnelmissa kuin nyt.

Työttömyyden alenemiseen uskotaan koko maakunnassa.  Elinkeinoelämän odotukset ovat samoin varovaisen myönteisiä. Äänekosken uuden tehtaan mukana avautuvat mahdollisuudet näyttäytyvät vahvasti positiivisten odotusten taustalla. Rakennusala ja palvelut sekä metsäteollisuus ovat vetureina nousussa. Varsinkin Saarijärvi-Viitasaari ja Äänekosken seutukunta näkevät tulevaisuuden sekä työttömyyden, että elinkeinoelämän kannalta hyvänä. ICT-alalla menee myös hyvin, työvoimaa alan yrityksiin etsitään kaiken aikaa. Myös matkailun tulevaisuus esimerkiksi Jämsässä näyttää hyvältä. Jyväskylän seudulla vahva kaupparakentaminen kertoo kaupan positiivisista näkymistä.

Keski-Suomessa on hyvin koulutettua työnhakijakuntaa, joista lyhyehköllä koulutuksella on mahdollista saada hyvää työvoimaa. Rakennusalan uutisissa on ilahduttavaa, että työvoimaa on löytynyt hyvin sekä maakunnasta että muualta maasta.

Seutukuntien näkemykset ovat samansuuntaisia alkuvuonna valmistuneiden barometrien (pk-barometri ja EK:n barometri) ja Keski-Suomen liiton julkaiseman Aikajanan tulosten kanssa. Seutukuntien arvioinneista näkyy myös varovaisuutta, jonka taustalla ovat mahdolliset äkilliset muutokset Euroopassa ja maailmalla.

Biotalous ja sen mahdollisuudet näyttäytyvät katsauksessa vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Biokaasun tuotanto, kiertotalous, luomu- ja lähiruoka ovat biotalouden nousun kärkiä puunjalostuksen ohella.

Lisätietoja
Kehitysjohtaja Eija Heinonen, 0295 024 658

Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus

Keski-Suomi ennakoi -sivusto

TEM tiedote: Alueellisen kehitysnäkymät

 

 

 

 

 


Regional information