Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för april (NTM-centralen i Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 8,9 %.
  • I maj ökade antalet arbetslösa arbetssökande mest i Österbotten (+8,8 %).
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under maj månad fler nya lediga arbetsplatser än i maj förra året.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • I början av året har arbetslösheten bland män minskat snabbare än bland kvinnor.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen var 4 859.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf

 


Regional information