Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för maj (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Området för NTM-centralen i Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 7,8 %.
  • Arbetslösheten minskade med 12,1 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Ungdomsarbetslösheten minskade rejält jämfört med förra året.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under maj 1 948 nya lediga arbetsplatser, vilket är 560 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten började minska.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 158 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var  706 personer permitterade på heltid i maj, vilket är 258 färre än för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf)

Briefly in English (pdf)

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information