Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Branschrapport: IT-branschen växer med fart, men varifrån ska den få arbetskraft?

IT-branschen och branschen teknisk konsultverksamhet växer med fart. I synnerhet exporten växer snabbt. Omsättningen i företagen i branscherna växte under åren 2013–2015 med nästan en tredjedel och tillväxten är fortfarande stark. Den största delen av personalen i branscherna är högt utbildad. Branscherna kännetecknas av att de kräver arbetstagare med hög expertis, och det är också ett bekymmer inom branscherna att få arbetskraften att räcka till.

Dessa uppgifter framgår av den branschrapport om IT-branschen och teknisk konsultverksamhet hösten 2017 som arbets- och näringsministeriets branschtjänst publicerade i Helsingfors den 25 oktober 2017. Samtidigt publicerades också en branschbarometer om företagstjänster.

Tillväxttakten inom IT-branschen och den tekniska konsultverksamheten har i fråga om personalstyrkan varit mycket snabb. Antalet anställda har ökat med nästan sex procent under de senaste åren. Branscherna har en betydande inverkan på sysselsättningen. I slutet av 2015 arbetade över 80 000 personer inom de båda branscherna. De delbranscher som sysselsätter flest är dataprogrammering och maskin- och processplanering.

Företagen rapporterar allt mer om problem med att hitta kunnig arbetskraft. Båda branscherna kräver högt utbildad arbetskraft, och man är tvungen att rekrytera också från utlandet. Om bristen på kunnig arbetskraft förvärras ytterligare är man rädd för att den kan bli ett hinder för tillväxt i enskilda företag, speciellt inom IT-branschen.

Läs mera:

 

Regional information