Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering

"I bageriprodukterna syns aktuella trender mycket tydligt, och företagen eftersträvar aktivt tillväxt genom lansering av nya produkter. Med hjälp av dessa försöker man svara på förändrade preferenser hos konsumenterna och rådande trender. Starka trender just nu är hälsa och välbefinnande, gynnande av inhemska råvaror samt en ökad tendens att äta mindre mellanmål i stället för större måltider, säger branschchefen Leena Hyrylä från närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. 

Bageriindustrins omsättning som helhet har vuxit, och hela livsmedelsbranschens konjunkturutsikter är klart positiva. År 2016 omsatte bageriindustrin 1 084 miljoner euro, vilket var en ökning av omsättningen med 3 % från året innan. Uppgifterna framgår av en branschrapport om bageriindustrin och en SMF-branschbarometer för livsmedelsbranschen som offentliggjordes vid livsmedelsbranschens årliga seminarium den 13 december 2017.

Samtidigt lanserades också den nya webbplats med livsmedelsfakta som genomförts som ett samarbete mellan Naturresursinstitutet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira. 

Läs mera:


Regional information