Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Tiilitehtaan öljyinen maaperä puhdistetaan Lappilassa (Päijät-Häme)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Kärkölässä sijaitsevan Lappilan entisen tiilitehtaan alueen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Tiilitehtaan vanha teräspiippu ja maanpäällinen öljysäiliö puretaan ja samalla kaivetaan pois öljyinen maa. Kiinteistön maaperä on pilaantunut vuosien kuluessa öljyn varastoinnin ja vuonna 2012 sattuneen öljyvahingon seurauksena. Pilaantunutta maata on noin 700 tonnia noin 200 neliömetrin alueella. Maaperän puhdistamisesta vastaa Wienerberger Oy Ab. Alue on tarkoitus puhdistaa kuluvan kesän aikana.  

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, jotta maaperän öljy ei aiheuta haittaa ympäristölle eikä teollisuusalueen käytölle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle ja naapuruston asutukselle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme      


Regional information