Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Tiheä automaattivalvonta rauhoitti Kehätien liikennettä - liikenneturvallisuus parani (Uusimaa)

Tiheästi asetetut automaattivalvontapisteet tasoittivat erittäin vilkkaasti liikennöidyn Kehä I:n liikennevirtaa. Suuret ylinopeudet ja onnettomuudet vähenivät.

Automaattivalvonnan käynnistyttyä yli 10 km/h ylinopeudet alenivat 11:stä 2:een prosenttiin.

- Näillä liikennemäärillä vaikutus on merkittävä. Kun esimerkiksi Pakilan kohdalla aiemmin huomattavia ylinopeuksia havaittiin päivässä 11 000, niin valvonnan alettua niitä havaittiin 2 000, sanoo VTT:n johtava tutkija Harri Peltola.

Ylinopeudet vähenivät sekä automaattivalvontapisteissä että niiden välillä. Liikenteestä tuli myös sujuvampaa, kun tiheässä olevat valvontapisteet pitivät liikennevirran tasaisena.

Liikenneonnettomuudet näyttäisivät vähentyneen Kehä I:llä valvonnan vuoksi, joskin pian automaattivalvonnan käynnistymisen jälkeen alkaneet tietyöt haittasivat tilastollisesti varman onnettomuusaineiston keruuta. Onnettomuusluokkatarkastelun mukaan minkään onnettomuusluokan vahingot eivät lisääntyneet.

- Onnettomuudet ovat vähentyneet erityisesti niillä osuuksilla, missä ei ole ollut tietöitä. Erityisen ilahduttavaa on huomata, että loukkaantumiseen johtaneet peräänajot ovat vähentyneet. Työmaajaksojen kohdilla vaikutusta on vaikeampi arvioida. Se kuitenkin tiedetään, että tietyömailla automaattivalvonnan on koettu parantavan työturvallisuutta, sanoo Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka.

Nopeusmuutosten perusteella arvioituna automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 9–15 %. Erittäin vilkkaalla tiellä toteutettu automaattivalvonta vaikuttaa suureen onnettomuusmäärään vähentävästi ja parantaa siten liikenneturvallisuutta kustannustehokkaasti. Kehä I:n automaattisen nopeusvalvonnan tuomien onnettomuuskustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Tienkäyttäjistä selvä enemmistö kannattaa automaattista nopeusvalvontaa, vaikka sen kannatus käyttöönotetun automaattivalvonnan aikana on hieman pudonnut. Pian automaattivalvonnan käynnistämisen jälkeen alkaneet tietyöt ovat saattaneet lisätä kriittisyyttä Kehä I:n automaattivalvontaa kohtaan.

Tietöiden ja automaattivalvonnan käynnistyttyä yli puolet (55 %) haastatelluista kuljettajista suhtautuu myönteisesti Kehä I:n automaattivalvontaan. Ennen-vaiheessa kannatus oli 67 %. Helsinkiä kehämäisesti kiertävä maantie 101 (Kehä I) on Suomen vilkkain tie. Helmikuussa 2016 tielle asennettiin kameravalvontapisteitä poikkeuksellisen tiheään. Tietä pitkin ajava kohtaa kameravalvontapisteen noin kolmen kilometrin välein.

- Tulokset vahvistavat jo aiempien tutkimusten kautta saatua tietoa siitä, että automaattivalvonta on kustannustehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta. Automaattivalvontaa tullaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti käyttämään myös jatkossa, sillä se tukee poliisin muuta valvontaa tehokkaasti, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Automaattivalvonnan vaikutuksia koskeva tutkimus tehtiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Tutkimuksen tilasivat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikenneturva, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Poliisi luovutti tietoja tutkimuskäyttöön. 

Tutkimus julkaistaan klo 14 Trafin nettisivuilla osoitteessa http://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2017_tutkimukset/keha_i_n_automaattinen_nopeusvalvonta


Lisätietoja:

Kysymykset tutkimusta koskien: Harri Peltola, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, puh 040 506 9064

Uudenmaan ELY-keskus: Liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka, puh. 0295 021 291

Poliisin automaattivalvonta: Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen (Poliisihallitus), puh. 0295 481 756

Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenneneuvos Leif Beilinson, puh. 0295 342 572


Regional information