Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vägbelysningen släcks på sommaren för att spara energi igen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I de österbottniska landskapen har man beslutat igen att släcka vägbelysningen på sommaren helt och hållet under tio veckor från och med 17.5.2016 ända till 26.7.2016. Vägbelysningen släcks för att spara energi och ca 70 000 euro i belysningskostnader. Alla vägbelysningscentraler har utrustats med fjärrstyrningsanordningar som gör det lätt, snabbt och kostnadseffektivt att släcka belysningen.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten

  • Jorma Viljamaa, projektchef, tfn 0295 027 760 eller
  • Reijo Virta, telematikansvarig, tfn 0295 027 761

Regional information