Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Informationsmöte: Understöd för vattendragsrestaureringar i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

Onsdag 26.10.2022 ordnades ett informationsmöte om understöd för vattendragsrestaureringar.

Program:

  • Finansieringsmöjligheter och programmet för effektiverat vattenskydd (Gruppchef Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten)
  • Restaureringsbehov i våra vattendrag och exempel på restaurering av vattendrag (Vattenvårdsexpert Riku Palo, NTM-centralen i Södra Österbotten, på finska, planerare Viivi Kuusisto, NTM-centralen i Södra Österbotten, på finska)
  • Så här gör du en bra ansökan (Vattenvårdsexpert Helena Puro, NTM-centralen i Södra Österbotten)
  • Slutdiskussion

Kuvituskuva. Metsä- ja vesimaisemaa. Illustrationsbild. Landskap med vatten och skog.

Vad är det frågan om?

En historiskt stor satsning har riktats till restaurering av vattendrag via Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Med hjälp av programmets understöd stöder man särskilt restaureringsåtgärder för att förbättra tillståndet i övergödda sjöar, havsvikar och rinnande vatten samt restaureringsåtgärder som gynnar artskyddet med tanke på biologisk mångfald. Även projekt som stöder och utvecklar nätverk för planering och genomföring av restaureringsåtgärder inom vatten- och havsvården samt en utveckling av dessa understöds.

Ansökan

Understöd kan sökas av exempelvis en kommun, registrerad förening, delägarlag, fiskeriområde, sammanslutning enligt vattenlagen eller annan sammanslutning. Prövningsbaserat understöd kan beviljas för kostnader som uppstår för planering, verkställande men också för administrativa kostnader samt kostnader som hör ihop med tillståndsförfarandet i projekt och i dem ålagda kostnader. Understödets storlek är i regel 50% av godkända kostnader. Understöd ansöks från NTM-centralen i Södra Österbotten. I första hand rekommenderas att ansökningar lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering. Ansökningsinstruktioner samt blanketter finns i NTM-centralens webbplats: ntm-centralen.fi → Tjänster → Finansiering understöd och ersättningar → Finansiering och understöd – Ansvarsområdet för miljö→ Ansökan om understöd för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder.

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöd för 2023 är 18.10 – 30.11.2022.

Tilläggsinformation

  • Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 0295 027 414, vattenvårdsexpert Hanna Välimaa, tfn 0295 027 383
  • Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro, tfn 0295 027 029
  • Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971

E-postadresserna skrivs enligt formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information på webben

 

Logo: Programmet för effektiverat vattenskydd-