Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Vägarna är tjälfrusna, vägbjörnarna vaknar småningom (landskapen i Österbotten)

Ett säkert vårtecken har ansetts vara att vägskraporna, dvs. vägbjörnarna, dyker upp på grusvägarna. Många väganvändare är bekymrade, eftersom inga åtgärder ännu har gjorts på grusvägarna, men det finns ingen orsak att vara orolig. Våren har hittills varit kylig och tjälen har ännu tinat bara i ytskiktet på vägarna. Därför har arbetet med att jämna ut eller grusa vägarna ännu inte påbörjats. Varmare väder ändrar situationen snabbt och vårarbetet på grusvägarna börjar när det är så dags.

Ytorna på grusvägarna bearbetas på våren vanligen med en vägskrapa eller i vissa fall med en traktor-vägsladdskombination. Syftet med bearbetningsarbetet är att jämna ut ojämnheter i vägen och återställa rätt väglutning för att ytvattnet ska ledas bort. I samband med vårarbetet blandas också salt i slitlagret, vilket hindrar att vägens yta torkar ut för mycket samt minskar damningen. En del av grusvägarna grusas på våren eller hösten, vilket betyder att nytt grus läggs ut på vägens yta som slitlager.

Mer information:

Elina Granqvist,
Väghållningsplanerare
NTM-centralen
Tfn 0295 027 970

Jaakko Huhtala
Regionansvarig
NTM-centralen
Tfn 0295 027 720

 


Regional information