Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden talvihoitoon parani Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen Pirkanmaalla vastanneet yksityishenkilöt olivat selvästi edellisvuotta tyytyväisempiä. Vastaajien antamien arvosanojen keskiarvo teiden kuntoon talvella oli tänä vuonna 3,40, kun se vuotta aiemmin oli 3,04. Ammattiautoilijat olivat edelleen huomattavasti tyytymättömämpiä eikä tilastollisesti merkitsevää parannusta heidän tuloksissaan tapahtunut. Ammattiautoilijoiden antamien arvioiden keskiarvo oli 2,89 asteikolla 1–5.

Sekä Pirkanmaan yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden tulokset olivat kokonaistyytyväisyyden ja useimpien yksittäistenkin tyytyväisyyskysymysten osalta koko maan keskiarvoja parempia. Valtakunnalliset kokonaistyytyväisyyden keskiarvot olivat yksityishenkilöillä 3,05 ja ammattiautoilijoilla 2,50.

Parannuksesta huolimatta tulokset eivät ole mairittelevia ja parannettavaa löytyy monesta asiasta. Aiempia vuosia heikompia arvosanoja oli annettu esimerkiksi muiden teiden tasaisuudesta. Avovastausten perusteella tämän aihealueen aiempaa heikompi tulos johtui paitsi päällysteiden huonosta kunnosta ja sorateiden jäätymisestä kuopille, myös osittain liian paksuiksi päässeistä lumipolanteista tai muutoin tehottomasta talvihoidosta.


Regional information