Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Alemman tieverkon osalta tiemerkintöjen ylläpito aloitettiin toukokuun lopulla ja uusien päällysteiden tiemerkintätyöt käynnistyivät 6.6. alkavalla viikolla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 2,9 milj. euroa.

Alemman tieverkon keskiviivojen tiemerkinnät aloitettiin viikolla 21. Keskivilkkaiden, lähinnä kantateiden tiemerkintöjen tulee olla valmiina elokuun loppuun mennessä. Vähäliikenteisimmän alemman tieverkon merkinnät tulee kunnostaa syyskuun puoliväliin mennessä. Päätieverkon osalta tiemerkintätyöt aloitetaan heinäkuun alussa ja niiden tulee olla valmiit heinäkuun loppuun mennessä. Uusien, tänä kesänä päällystettyjen teiden tiemerkintätyöt ovat käynnistyneet 6.6. alkavalla viikolla.

Pienmerkintätöiden osalta ylläpitotyöt aloitetaan kesäkuun lopulla Etelä-Savon alueelta. Pienmerkinnöistä suojatiet ja pyöräteiden jatkeet tulee olla kunnostettuina heinäkuun loppuun mennessä, eli ennen koulujen alkamista. Muut pienmerkinnät kuten ryhmitysnuolet, sulkualueet ja nopeusrajoitusmerkit tulee olla kunnostettuina elokuun loppuun mennessä.

Myös tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Tiemerkintätyöstä voi aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä. Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa noin minuutin kuluttua.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden palveluntuottajana toimii Itä-Suomessa Cleanosol Oy.

Liitteet:

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppinen puh. 0295 026 726,
maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi

 


Regional information