Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tiemerkinnöillä lisää liikenneturvallisuutta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on teettänyt syksyn aikana tiemerkinnöillä toteutettuja pieniä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä Valtatie 5:n rampeille Mikkelissä, Varkaudessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Iisalmessa sekä Valtatie 9:n rampeille Joensuussa.

Rampeille on lisätty yksikärkisiä nuolia estämään liikennettä vasten ajaminen. Nuolet on ensisijaisesti tehty niille rampeille, joissa ajoneuvon kuljettajan tekemän havainnointivirheen vuoksi on mahdollisuus ajautua ajamaan vasten liikennettä.

Kaikille rampeille nuolia ei ole voitu tehdä, koska yksikärkiset nuolet saattaisivat vaikeuttaa ryhmittymistä rampin ryhmityskaistoille.

Kuopiossa Valtatie 5:llä etelästä tulevalle Kelloniemen rampille on tehty  kaksi heräteraitaryhmää. Heräteraitaryhmässä on kolme jyrsimellä tiehen nähden poikittain tehtyä uraa. Heräteraitaryhmien tarkoituksena on ajoneuvon kuljettajan huomiokyvyn lisääminen lähestyvän suojatien vuoksi.

Vielä kuluvan syksyn aikana Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuopion kaupunki parantavat Kelloniemen rampin yläpään ja suojatien näkemiä puustoa raivaamalla.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Projektivastaava Maarit Kauppinen puh. 0295 026 726


Regional information