Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tekesin rahoitus luo kasvua ja vientiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Rahoitus kasvoi myös Pohjois-Karjalassa vuonna 2015

Tekesin rahoitusta saaneet pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan ja vientiään selvästi enemmän kuin pk-yritykset keskimäärin.

"Liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä vuosittain 18 prosenttiyksikköä enemmän kuin pk-yrityksissä keskimäärin 2011–2014. Rahoittamiemme pk-yritysten vienti kasvoi kahdella miljardilla eurolla kolmessa vuodessa projektin päättymisestä. Luvut ovat merkittäviä ja kertovat siitä, että parhaat yritykset ovat valikoituneet rahoitettaviksi", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

ETLAlta on juuri valmistunut selvitys työpaikkojen kehityksestä 2003–2005 Tekesin rahoitusta saaneissa startupeissa. Selvityksen mukaan Tekesin rahoittamiin startupeihin oli syntynyt 3 000 työpaikkaa vuoteen 2013 mennessä ja syntyy edelleen lisää, kun työpaikkojen määrä muissa startupeissa junnaa lähtötilanteessa.

"Kannattaa lisäksi muistaa, että Tekesin rahoituksella syntyneet työpaikat ovat korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja", Pekka Soini sanoo. Hän kannustaa pohtimaan, mistä yritys voi saada kilpailuetua.

"Yritys voi saada selkeää lisäarvoa murtamalla digitaalisuuden avulla perinteisiä liiketoimintamalleja tai yhdistämällä muotoilua, tunnetta, toiminnallisuutta ja teknologiaa. Tekes voi olla mukana sparraamassa ja jakamassa riskiä", Soini lupaa.

Rahoitus painottui pk-yrityksiin ja startupeihin

Vuonna 2015 Tekes rahoitti 575 miljoonalla eurolla yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteja. Yritysten projekteihin summasta kohdistui 366 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yritysten osuus myönnetystä rahoituksesta kasvoi selvästi.

Pk-yritykset odottavat vuonna 2015 käynnistyneistä projekteista 8 miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna.

Myös startupien rahoitus kasvoi. Tekes rahoitti kaikkiaan 702 startupia yhteensä 140 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2015 päättyneissä projekteissa syntyi aiempaa enemmän välittömiä tuloksia. Projekteissa syntyi yhteensä 1 880 tuotetta, palvelua tai prosessia, 1 250 patenttia ja 1 320 opinnäytettä.

Tarkemmat tunnusluvut ja tiedot Tekesin rahoituksesta löytyvät sivulta

www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset

Tekesin rahoitus kasvoi Pohjois-Karjalassa vuonna 2015

Pohjois-Karjalassa Tekesin rahoittamien hankkeiden lukumäärä kasvoi 33% vuonna 2015. Rahoitusta suunnattiin yhteensä 44 hankkeeseen 8,58 miljoonaa euroa, kun vuonna 2014 hankkeita oli 33 kpl ja rahoitusta 7,4 miljoonaa. 

Yritysten innovaatioavustusta myönnettiin 20 hankkeeseen reilu miljoona euroa ja innovaatiolainaa viiteen hankkeeseen lähes 2,4 miljoonaa euroa.  T&K-hankkeiden lisäksi mukana oli SHOK-ohjelmaan liittyviä avustuksia 7 kpl ja Kansainvälisen kasvun suunnittelun hankkeita 7 kpl.   Muutamia esimerkkejä rahoitetuista hankkeista ovat Mantsinen Group Ltd Oy:n teollisen internetin hanke, CareCare Oy:n terveydenhuollon tuotteen kehittämishanke ja Havusport Oy:n jääkiekkovalmennuksen ohjelmiston kehittämishanke sekä monipuolisesti TeamFinland palveluja hyödyntänyt Coctio Oy, jossa Tekesin osuutena on uuden teollisen prosessin pilottilainahanke.

Tutkimusrahoitusta Itä-Suomen yliopiston 13 hankkeeseen, Karelia Ammattikoulun 3 hankkeeseen ja Luonnonvarakeskuksen 3 hankkeeseen myönnettiin yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus oli 13 hanketta ja 3,8 miljoonaa euroa. Tutkimushankkeissa edustettuja aloja olivat mm. Biotalouden INKA-hankkeet, fotoniikka ja materiaalia kemia.

Lisätietoja Pohjois-Karjalan Tekes -rahoituksesta antavat:

Veli-Pekka Ihanus, Tekes, puh.  040 704 6362
Pekka Jeskanen, Tekes, puh. 050 395 6045
Tapio Kinnunen, Tekes, TeamFinland-koordinaattori, puh. 044 246 4660


Regional information