Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Tekes finansiering skapar omsättning och arbetsplatser

De statliga skattemedel som placerats via Tekes skapar ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser. Bland de företag som fick finansiering ökade omsättningen i nystartade innovativa företag femdubbelt och omsättningen i små och medelstora företag 20 procentenheter mer jämfört med andra motsvarande företag.

Läs mera:

Regionala meddelanden (på finska):

 


Regional information