Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tehovalvonta ympäristövahingon vaaran torjumiseksi jatkuu Padasjoella (Hämeen ELY-keskus)

Viranomaiset jatkavat yhteistyössä Oy PP-Recycling Ltd:n jättämien vaarallisten jätteiden tehostettua valvontaa Valutiellä Padasjoella. Päijät-Hämeen pelastusviranomainen tekee kiinteistössä valvontakierroksia kaksi kertaa viikossa. Hämeen ELY-keskus on järjestänyt kiinteistöön sähköt ilmastoinnin ja paloilmoitinlaitteiston toiminnan turvaamiseksi. Viime viikolla kiinteistöön kytkettiin myös lämpö. Ympäristövaikutusten selvittämiseksi ELY-keskus ottaa alueelta lähiaikoina ympäristönäytteitä.

Kiinteistössä vallitsee yhä onnettomuusvaara, koska kiinteistössä ja sen piha-alueella varastoidaan suuria määriä kemikaaleja säiliöissä ja vanhentuneissa konteissa. Lisäksi kiinteistön kellariin tulvii ajoittain hulevesiä. Pelastustoimi on joutunut torjumaan useita vuotoja. Astioiden ulkopuolelle vuotavat kemikaalit ovat ympäristö- ja terveysuhka. Terveydensuojeluviranomainen on asettanut kiinteistön käyttökieltoon terveysvaaran takia.

Kiinteistön alueelle on varastoitu noin 1600 tonnia jätteitä. Jätteet koostuvat monista eri jätelajeista ja ne luokitellaan pääosin vaarallisiksi. Varastoidut vaaralliset jätteet ovat syövyttäviä, myrkyllisiä tai erittäin myrkyllisiä. Kiinteistöllä on suuria määriä muun muassa raskasmetallipitoisia jätenesteitä, happo- ja emäsjätteitä, syanidipitoisia jätevesiä ja liuotinpitoisia jätevesiä. Laitoksen jätevarasto ylittää moninkertaisesti ympäristöluvan lupamääräyksessä annetun maksimi varastomäärän. Asia on poliisin esitutkinnassa.

Kiinteistön alueelle on varastoitu myös muiden yritysten omaisuutta, jota on viety pois ulosottoviraston valvonnassa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kehottanut Suomen Autopesula Oy:tä poistamaan piha-alueelta irtaimistonsa. Lisäksi Special Color Oy on määrätty poistamaan kiinteistöstä kemikaalinsa marraskuun loppuun mennessä.
 

Kiinteistöyhtiöllä toissijainen vastuu

Oy PP-Recycling Ltd on toiminut kiinteistöllä, jonka omistaa Green Tech Center Oy. Koska Oy PP-Recycling Ltd:n konkurssi raukesi, niin vastuu jätteistä on jätteen haltijana kiinteistöyhtiöllä. Kiinteistöyhtiö on hyvin velkainen ja sen varallisuus on kyseisessä tehdaskiinteistössä. Tehdaskiinteistö ulosmitattiin 29.1.2013. Asianosaisluettelon mukaan suurimpana velkojana on Padasjoen kunta. Kiinteistöyhtiö on haettu konkurssiin. Kiinteistöyhtiön konkurssin jatkuessa pesä on tarkoitus ohjata julkisselvitykseen.

Hämeen ELY-keskuksen johtaja Tommi Muilu toivoo, että asian hoitamiseksi järjestyy riittävä rahoitus ja näin kiireelliset jätehuoltotoimenpiteet kiinteistössä saataisiin käyntiin ennen suurempien ongelmien ilmaantumista.


Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus:

  • johtaja Tommi Muilu p. 0295 025206
  • ylitarkastaja Kari Leinonen p. 0295 025198
     

Katso myös

Ympäristöministeriön tiedote: Vaarallisten jätteiden hävittäminen Padasjoella hoidetaan valtion rahoituksella


Regional information