Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Arbets- och näringsbyråerna går ut till företagen med målet att hitta dolda jobb

Arbets- och näringsbyråerna ordnar evenemang för företag och arbetsgivare runt om i Finland 4–15.4.2016. Målet är att hitta nya jobb och göra arbets- och näringstjänsterna bekanta för företagen och arbetsgivarna. Kampanjen pågår samtidigt i hela Europa.

Under de två första veckorna i april gör arbets- och näringsbyråernas sakkunniga besök hos företag. Det ordnas även frukost- och rekryteringsevenemang, mässor samt kliniker om företagande. Dessutom träffar man lokala företagarorganisationer för att knyta ett närmare samarbete. 

Under kampanjen, som går under namnet Europeiska arbetsgivardagen, kontaktas över 150 000 arbetsgivare i över 30 länder. Kampanjen ordnas av det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar.

Läs mera:


Regional information